+91 7069123456 shivam@shivam.org

Rihanna last night. Like diamonds in the sky !

15220102_1817685461844206_2773238760901818861_n 15253427_1817685495177536_5579760482962099402_n

Posted by Shivam Parikh