Trick or treat — Happy Halloween! With Khushali Parikh

14907157_1804148619864557_1162456073813280226_n 14633088_1804148613197891_2346068601898603263_n14581453_1804148639864555_5987542614642078500_n14581396_1804148643197888_2846867263959602826_n

Posted by Shivam Parikh